ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE | SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC | FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA | SOUSTŘEDĚNÍ

SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC

Tato mezinárodní soutěž pěveckých sborů se koná každoročně začátkem června v Olomouci. Je rozdělena do mnoha kategorií. Náš sbor se soutěže účastnil v kategorii komorních sborů dospělých (do 24 zpěváků) zatím ve čtyřech ročnících: 2001, 2002, 2004 a 2005. V prvním roce jsme se umístili v bronzovém pásmu, což bylo (vzhledem k našemu velmi malému počtu) velmi překvapivé. Následujícího roku, již ve větším počtu, jsme si o 11 bodů polepšili a podařilo se nám umístit v pásmu stříbrném stejně, jako v roce 2004 (83 bodů - čtvrté místo v naší kategorii). V letošním roce byl náš výkon oceněn 90ti body, tímto druhým nejlepším výkonem v kategorii jsme získali zlatou medaili.

Svátky písní 2005

click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge

Svátky písní 2004

click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge