SBORMISTR | SOPRÁN | ALT | TENOR | BAS

Veronika Lozoviuková

Mgr. Veronika Lozoviuková vede pěvecký sbor Post Scriptum od října roku 1999. V roce 1992 – 1995 studovala Týnskou vyšší odbornou školu – Collegium Marianum – obor regenschori. Ve studiu pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor sbormistrovství – hudební výchova, které završila v roce 2000. Dále se vzdělávala v oblasti sólového zpěvu u Ireny Troupové (pedagog Akademie staré hudby, Brno) a v roce 2011 se zúčastnila mistrovských pěveckých kurzů ACADEMIE INTERNATIONALE DANSES ET MUSIQUES ANCIENNES - Académie de Sablé ve spolupráci s HAMU v Praze, zpěv - třída Julie Hassler.
Na Základní umělecké škole Taussigova řídí také přípravný dětský pěvecký sbor Moudivláček a dětský pěvecký sbor Fringilla, který pravidelně získává zlaté pásmo v krajském kole Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a v roce 2013 reprezentoval Prahu v celostátním kole, kde získal ocenění za dramaturgii (sborovému zpěvu se ve škole věnuje celkem 100 zpěváků).
Od roku 2010 je členem mezinárodní poroty festivalu Krakow Advent & Christmas Festival v Polsku a v roce 2013 byla členem mezinárodní poroty Liviu Borlan International Choral Competition v Rumunsku. S úspěchem se věnuje také výuce sólového zpěvu.Michal Hodan - asistent sbormistra

Michal Hodan pomáhal Veronice již od svého příchodu do sboru. Vždy byl ochoten jí zastoupit, bylo-li potřeba. Zcela potom převzal vedení sboru po dobu Veroničiny mateřské dovolené (od jara 2014 do června 2015). Michal vystudoval konzervatoř Jana Deyla v oborech flétna a klavír. Sborové zpívání jej ale zaujalo již v dětství a tak již od třetí třídy zpíval ve sboru na ZŠ. Ve sborovém zpěvu pokračoval i na konzervatoři a jakmile přišel učit na naší ZUŠ, začal se hned shánět po možnosti chodit do našeho sboru. Mimo učení a sboru se věnuje především zvukařině (studiové), kterou při zaměstnání vystudoval na HAMU. V hudbě má rád všechny žánry a nic mu není cizí :-).Miroslav Navrátil - korepetice

Miroslav Navrátil je vynikajícím korepetitorem a doprovází náš sbor již řadu let.